Ползите от шахмата

Шахматната игра формира ценни качества и умения, който допринасят за цялостното изграждане и развитие на личността:

Концентрациядецата се научават да наблюдават внимателно и да се концентрират и обръщат внимание на отделни детайли. Ако не гледат какво се случва, те няма да могат да отговорят адекватно в конкретна ситуация, независимо колко са умни.

Визуализациядецата придобиват възможност да си представят поредица от действия преди те да се случат. Чрез тренировки се засилва способността им да си представят отделни ситуации и картини наум, първо в един, а след това в няколко хода напред.

Мислене в перспектива – децата се учат първо да мислят и после да действат. Добрият шахматен инструктор ги учи да си задават въпроса: “Ако направя това, какво може да се случи след това и как мога да реагирам?” С течение на времето шахът им помага да развиват търпение и да бъдат внимателни.

Правилна преценка и вземане на оптимални решения – децата се научават, че не е нужно да правят първото нещо, което изниква в ума им. Те се научават да идентифицират алтернативи и вземат предвид плюсовете и минусите на различните действия.

Конкретен анализ на ситуацията – децата се научават да оценяват резултатите от конкретни ходове и поредици от действия. “Дали тази последователност ще ми помогне или ще ми навреди?” Решенията са по-добри, когато се водят от логика, а не от импулс.

Абстрактно мислене – децата се научават да се връщат периодично назад и от подробностите да виждат цялостната картина. Те също така се научават да взимат модели, използвани в един контекст и да ги прилагат в различни, но свързани ситуации.

Планиране – чрез играта на шах децата се научават да си поставят по-дълги цели и да предприемат стъпки за тяхното постигане и конкретен план за привеждане в действие. Научават се също на бърза реакция и преоценка на своите планове, в случай на промяна на ситуацията.

Многопластност и широк обхват на действия – децата се научават да боравят с множество и различни обекти наведнъж. Чрез шахматната игра придобиват способност да оценяват различни фактори едновременно, а не да са погълнати и обсебени от един отделен елемент.


Нито едно от тези умения не са специфични единствено за шаха, но всички те са част от играта. 
Шахматът въздейства силно на човека -  възпитава характер, доставя огромно естетическо преживяване, позволява творение по законите на красотата.
В резултат на шахматните занимания децата стават по-критични мислители, по-добре решават проблеми и са по-независими участници в процеса на вземане на решения.